Çeviride Kalitenin Önemi

Online çeviri yaptırmak artık popüler hale geldi. Yoğun iş temposuna sahip bireyler ve kurumlar çeviri yaptırırken ilk prensip olarak çeviride hıza ve sonrasında kaliteye önem veriyorlar. Çeviri hizmeti almak için fiziki çeviri büroları yerine online servisleri tercih ediyorlar. Bu bağlamda çeviride hız bir sorun olmaktan çıkıyor. Zira online çeviri hizmeti veren web siteleri bir çeviri bürosunun bulundurabileceği çevirmenden çok daha fazlasına sahip. Peki çeviride kalite nedir? Online çeviri hizmetlerinde çeviride kalite anlamında müşteri memnuniyeti sağlanıyor mu?

 

  Bir dilden diğerine metnin aktarılması sürecinde anlam kaybı yaşanmaması için, kültürel ögelerin birebiri varsa kullanılması, yoksa benzer kalıplarla ifade edilmesi, erek dil ve kaynak dilin okuyucuya aynı anlamı ifade etmesi çeviride kalitenin en önemli ölçütleridir. Çeviriye başlanmasından teslim edilmesine kadar profesyonel çevirmenin dikkat ettiği noktalardır. Bir online çeviri hizmeti verdiğinizde, önce dokümanınızın uzunluğuna göre bir yada birden fazla çevirmen arasında paylaştırılır. Metin güncel ve daha önce duyulmamış bir konu, icat, bir inovasyon sonucu ortaya çıkmış bir bilgi ise çeviri için metin hakkında gerekli bilgiler edinilir. Genel hukuk, tıp veya benzer bir alandaki metinse ilgili alandaki deneyimli çevirmenlere teslim edilir ve çeviriye başlanır. Titizlikle çevirisi yapılan metin bitirildikten sonra noktalama işaretleri, faklı çevirmenlerin çevirmesinden dolayı oluşabilecek muhtemel terim farklılıkları bir editör tarafından kontrol edilir. En son işlem olarak son okuması yapılır ve çevirilen metin teslim edilir.

 

  Günlük yazışmalar da dahil olmak üzere hukuk alanında, medikal alanda, teknik metinlerde kalite çok önemlidir. Hatalı çeviriler yanlış anlaşılmalara, eksik veya fazla anlatımlara ve kimi zaman hukuki sorunlarla karşı karşıya kalınmasına yol açabilir. Bu yüzden sırasıyla bir metnin çevirisi için, yeterli deneyime sahip çevirmenlerin seçilmesi, metnin çevirisinin teslim tarihinde tamamlanmış olması için gereken çoklukta çevirmen atanması, çeviri sonrası çevirmenlerden farklı bir editörün çeviriyi kontrol etmesi ve son okumanın yine farklı bir editör tarafından yapılması gibi adımların hepsi aynı derecede önemlidir. Bu adımların eksiksiz yapılması ve hatasız metnin ortaya çıkması sonrasında doküman artık teslim edilebilir.